පබාට රොකී අහිමි වෙයි………….

upeksha-swarnamaliනිළි උපේක්ෂා ස්වර්ණමාලිට මේ දිනවල ඇති ප්‍රධාන කාර්ය අලුත දඟ මල්ලට කිරිපෙවීමය. දියණිය ගේ නම ධනුජි ෂානැන් පෙරේරාය. තවත් දරුවක් හදා ගැනීමට දොලක් උපන්නත් තවත් ටිකක් කාලයක් ඉවසීමට සිදුවන බව ඇය කියන්නීය.

මේ අතරවාරේ ඇයට බරපතළ අකරතැබ්බයකට මුහුණ පෑමට සිදුවී තිබේ. රොකී නම් සුරතල් බලු පැටවා ඇයගෙන් වෙන් කොට ඇත. ඒ බුල් වැටෙන හෙයිනි. තවත් මාස කින් පමණ බලු පැටියා ගෙන්වා ගත හැක. මේ සියළු කතා කීවේ වෙනත් යමක් කීමටය. තමන් ප්‍රේක්ෂකයාගෙන් ඈත් වී සිටියත් ප්‍රේක්ෂක සිතුවිල්ලෙන් බැහැර නොවී සිටින හැටි ඇය දනී.

එහිදී සුරතල් බලුපැටියා, දුවට කිරි දෙන හැටි, ස්වාමි පුරුෂුයා හෝ වෙනයම් කරුණක් භාවිතා කිරීමට ඇය පසුබට නොවේ. මෙය ලියන අපත්-කියවන ඔබත්- ඇයත් එකම උගුලක කොටස්කරුවන් නොවෙමුද?

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.