පරාජය පිළිගන්න බැරි වෙනකොට අම්පයර්ස්ල හොඳ නැහැ කියනවා-කෙහෙලිය

kkehel

 

ආණ්ඩුව දුෂිත ක්‍රියාමාර්ග යොදාගනිමින් ජනාධිපතිවරණය ජය ගැනීමට උත්සාහ ගන්නාබවට නැගෙන චෝදනා මාධ්‍ය ඇමති කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා කියා සිටී.

දී යුද හමුදාව යොදා ගනිමින් උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද වැළැක්වීමට උත්සාහ කරන බවට විපක්ෂය නගන චෝදනාව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කරන බව  අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

එවැන්නක් ඔප්පු කළ හැකි නම් ඒ ගැන  මැතිවරණ කොමසාරිස්ට දැනුම් දීම විපක්ෂයේ වගකීම නොවේදැයි ඇමතිවරයා ප්‍රශ්න කළේය.

එසේ නොකොට විදේශීය තානාපතිවරුන්ට  ගතු කීම රට ජාත්‍යන්තරය ඉදිරියේදී බාල්දු කිරීමක් බව රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා පැවසීය

විපක්ෂ පැමිණිලි පිළිබඳව රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා  කියා සිටින්නේ ‘පරාජය පිළිගන්න බැරි වෙනකොට අම්පයර්ස්ල හොඳ නැහැ කියනවා’වගේ යනුවෙනි.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව කිසිසේත්ම මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතුවලට යොදා ගෙන නොමැති බව ඇමතිවරයා පැවසුවත්හමුදාව  කෙළින්ම සහ වක්‍රව මැතිවරණ කටයුතු වලට දායකකර ගැනීම පිළිබඳව පැමිණිලි ගණනාවක්ම මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට ඉදිරිපත් වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.