පරිසරය නසන ප්ලාස්ටික් මෙල්ල කිරීමට අලුත් එන්සයිමයක්!

plasticපෙට්ඒස් නැමැති එන්සයිමයකට පරිසරය වනසන ප්ලාටික් දිරාපත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙන බව බව විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් සොයාගෙන ඇත.

ජල ඇසුරුම් බදුන් ලෙස වැඩිපුරම භාවිතා කරන පෙට් PET (polyethylene terephthalate) බෝතල් දිරාපත්වීමට වසර සිය ගාණක් ගත වුනද පෙට්ඒස් එන්සයිමයට එම වර්ගයේ ප්ලාස්ටික් දිරා පත්කිරීමට ගත වන්නේ දින කිහිපයකි. Ideonella sakaiensis නම් බැක්ටීරියාව මෙම එන්සයිමය නිපදවනු ලබයි.  මෙහි මූලික පරීක්ෂණ මෙහෙයවනු ලැබුවේ ජපාන විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් විසිනි.

මෙම සොයා ගැනීම ප්ලාටික් ලෝකය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණයේ විප්ලවයක් වනු නියතය. ප්ලාස්ටික් කාර්යක්ෂම අයුරින් නැවත භාවිතා කිරීමට මෙය මහත් රුකුලක් වනු ඇත. මේ වන විට එක්සත් රාජධානියේ පමණක් වසකරට ප්ලාස්ටික් පානීය බෝතල් බිලියන 13 ක් පමණ වසරකට භාවිතා කරන අතර දැනට නැවත භාවිතයට යොදා ගනු ලබන්නේ බිලියන 10 ක් පමණි.

මෙම PET බෝතල් ඛණිජ තෙල් නිෂ්පාදනයේ අතුරු ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලබා ගන්නා ද්‍රව්‍යයකි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.