පවුල හදා රට සංවර්ධනයට

Familyරටක් සංවර්ධනය කිරීමට නම් මුලින් පවුල් ඒකකය යහපත් කළ යුතු බව මහාචර්ය මයුර සමරකෝන් මහතා පවසයි. ජාත්‍යන්තර පවුල් දිනය නිමිත්තෙන් අදහස් පලකළ මහාචාර්යවරයා ‘ පවුල් ඒකකය ශක්තිමත් වුනාම ගම ශක්තිමත් වෙනවා. ගම ශක්තිමත් වුනාම නගරය ශක්තිමත් වෙනවා. නගරය ශක්තිමත් වුනාම රට සංවර්ධනය කළ හැකියි’

‘ලංකාවේ පවුල් විසිරීලා තියෙන්නෙ. ගෙදර අය ටීවී එකළඟ ඉන්නවා. පවුල් අතර අනෝන්‍ය සම්බන්ධතාවය ඉතා අඩුයි. තාත්තා වැඩ ඇරී ගෙදර එනකොට දරුවො නිදි. දරුවන් දෙමාපියන් අතර සම්බන්ධ තාවය අඩු වෙනවා’

.මෙසේ පවුල් සම්බන්ධතාවය අඩුවුනාම දරුවන් නොමගට පෙළඹෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ආදිය සඳහා දරුවන් පෙළඹෙනවා.

‘මේ නිසා ගමක පවුල් ඒකක දියුණු කළ යුතුයි. ඒ අය ගැන සොයා බලන්න කෙනෙකු පත්කළ යුතුයි. විශේෂයෙන් මාර්ගෝපදේශයන වැනි දේ සඳහා පවුල් ඒකක පිළිබඳව සොයා බලන්න වෛද්‍යවරයෙකු පත් කළ යුතුයි’

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.