පහුගිය මාස 6 දුම්රියේ ගැටී සෑම පැය 17 වරක් පුද්ගලයෙක් මැරිලා…

.     

TC1-1මෙම වසරේ (2016) මුල්මාස හත තුළ දුම්රියේ ගැටීම් වු අනතුරු වලින් පුද්ගලයින් 250 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සිය දිවි හානි කර ගැනීම සඳහා බොහෝ පිරිසක් දුම්රියට පැනීමේ ප්‍රවණතාවක් දක්නට  ඇති බව පෙන්වා දෙන දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව සියදිවි හානිකරගැනිමට පහසුම මාර්ගයක් වශයෙන්  දුම්රියට පැනිමට පුරදුවී ඇති බවද පවසයි,  එමෙන්ම  අපරික්ෂාකාරි ලෙස දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කිරිම, ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින් ගමන් කිරිම, දිවිත්ව දුම්රිය මාර්ගයේ ගමන් කිරිම  ආදි හේතු නිසා ද සැලකිය යුතු පිරිසක් දුම්රිය අනතුරුවලට ලක්වන බවද දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව පෙන්වා දෙයි.

දැනට තිබෙන වාහන සංඛ්‍යාව වැඩවිම. තරගකාරි ලෙස අපරික්ෂාකාරි  අයුරින් රිය පැදවිම, ජනතාව කාලය කළමණාකරණය කර නොගැනිම, වාහනවල  ඒ.සි හා සෙටප් ක්‍රියාත්මක කොට, ජංගම දුරකථන භාවිතා කරමින්  ගමන් කිරීම  දුම්රිය අනතුරු වැඩිවීමට හේතුවී ඇති බව පවසන දුම්රිය දේපාර්තමේන්තුව  මාර්ගය ගැන හා සංඥා ගැන කිසිදු අවධානයක්  නොමැතිව රිය පදවන බවද පවසයි.

(ගාල්ල ලලිත් චාමින්ද සහ එස්.කේ කළුආරච්චි)

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.