පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරිය මාරු

abanwalaබදුල්ල දෙමළ බාලිකා විද්‍යාලයයේ විදුහල්පතිනිය දණගැස්වීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන අවසන් වන තුරු ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම් සන්ධ්‍යා අඹන්වල මහත්මිය එම තනතුරින් තාවකාලිකව ඉවත් කිරීමේ තීරණය ගත් බව ඌව ආණ්ඩුකාර එම්.පී. ජයසිංහ මහතා පවසයි.

මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පැවැත්වීමට ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නියමයෙන් කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

විදුහල්පතිනියට මහ ඇමැතිවරයා එසේ බලපෑම් කළ අවස්ථාවේ ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයා, බදුල්ල කලාප අධ්‍යාප අධ්‍යක්ෂවරයා සහ පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරිය ඇතුළු පිරිස සිටි බවත් මහ ඇමැතිවරයා බලපෑම් කිරීමේ සිද්ධිය යටපත් කිරීමට ඔවුන් විදුහල්පතිනියට බලපෑම් කර ඇති බවත් ගුරු සංගම් චෝදනා කරයි.

ඌව පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ බදුල්ල කලාප අධ්‍යක්ෂ සම්බන්ධයෙන්ද ආණ්ඩුකාරවරයාගේ නියමයෙන් විමර්ශන ආරම්භ වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.