පළාත් පලන මැතිවරණ කල් දැමීම නතර කරන්න

cafeeකොට්ඨාස සීමා නිර්ණය පිළිබඳ අභියාචනා විමර්ශන කාලය දෙසැම්බර් මස 31දා දක්වා දීර්ඝ කරන බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා කියා සිටී. කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය පිළිබඳ අභියචනා කමිටුවේ ඉල්ලීමට අනුව අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ . මහින්ද රාජප ක්ෂ සහ ඒකාබද්ධ විපක්ෂ කියා සිටින්නේ ආණ්ඩුව පරාජයට බියෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණ දිගින් දිගටම කල් දමන බවයි. පළාත් සභා හා පළාත් සභා අමාත්‍යංශය විසින් පළාත් පාලන කොට්ඨාස සීමා නිර්ණය පිළිබඳ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුවේ නිල කාලය දෙසැම්බර් 31 දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් කැෆේ සංවිධානය විරෝධය පළ කොට ඇත. සුක්ෂ්ම ලෙස කල් දැමීම එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් පවසන්නේ මෙය පළාත් පාලන මැතිවරණය සුක්ෂ්ම ලෙස කල් දැමීමට ගත් පියවරක් බවයි. මේ වනවිට පළාත් පාලන මැතිවරකය කල් දැමීමට අමාත්‍යංශය විසින් දරන සියලු කල් මැරීමේ උපක්‍රම ජනතාවගේ ප්‍රජාත්නත්‍රවාදී උයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීමක් බව ද ඔහු පෙන්වා දෙයි. සීමා නිර්ණය පිළබඳ අභියාචනා විමර්ශන කමිටුව විසින් සීමා නිර්ණ අභියාචනා විමර්ශණ කමිටු වාර්තාවේ සිංහල භාෂා පිටපත මේ වනවිට මුළුමනින් සකස් කොට අවසන්ව ඇත.

මේ වනවිට එහි ඉංග්‍රීසි හා ද්‍රවිඩ පරිවර්තන සිදුකරමින් තිබේ. කෙසේ වුවත් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකළ යුතු පළාත් පාලන ආයතන සීමා සිතියම්ගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය මේ වනවිට සිදුවෙමින් ඇත. නොවැම්බර් මස පලමු සතියේදී එම කටයුතු අවසන් කළ හැකි බව මේ පිළිබඳව කටයුතු කරන තාක්ෂණ ශිල්පීන්ගේ අදහසයි. මුලික අයිතිවාසිකම ජනතාවගේ මුලික අයිතිවාසිකමක් වන පළාත් පාලන ආයතන වෙත මහජන නියෝජිතයින් තෝරාගැනීමේ අයිතිය පලාත් පාලන සභ පලාත් පාලන අමාත්‍යංශය ඉතා සැලසුම් සහගතව කරන ක්‍රියාවලියක් හේතුවෙන් අඩපණ වී ඇති බව කැෆේ සංවිධානයේ නීරික්ෂණයයි. උපක්‍රමශීලී ක්‍රමවේදයන් මඟින් තවදුරටත් කල් නොදමා වහාම පලාත් පාලන මැතිවරණය පවත්වන ලෙස කැෆේ සංවිධානය දැඩිව අවධාරණය කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.