ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මිල අධිකයි – පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට කෝටි 297

electionමැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කර තිබෙන 2016 වාර්තාව මගින් මහජන නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීමට වැය වන මහජන මුදල් පිළිබඳව හෙළි වේ.

මැතිවරණය                                                           වැය වූ මහජන මුදල් ප්‍රමාණය
2005 ජනාධිපතිවරණය                                        රුපියල් කෝටි 71
2010 ජනාධිපතිවරණය                                        රුපියල් කෝටි 185
2015 ජනාධිපතිවරණය                                        රුපියල් කෝටි 271
2015 අගෝස්තු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය        රුපියල් කෝටි 297

එසේම 2012 සිට 2014 දක්වා කඩින්කඩ පවත්වන ලද පළාත් සභා මැතිවරණ වෙනුවෙන් රුපියල් දෙසිය අසූදෙකෝටි හැත්තෑතුන් ලක්ෂ අසූහය දහස් තුන්සිය තිස්හය (රු. 282,738,6336)ක් වැය කර පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන් 455 දෙනෙකු රට පුරාම තෝරා පත්කරගෙන ඇත.

මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව හෙළි කර තිබෙන රුපියල් කෝටි 270 ක් වූ වියදම ජනාධිපතිවරණය වෙනුවෙන් රජය නිල වශයෙන් වැය කරන ලද මහජන ධනය වේ.

එක් එක් අපේක්ෂකයන් තම තමන්ගේ ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් වැය කරන මුදල නොවේ. එම මුදල් ප්‍රමාණය පිළිබඳව පිළිගත හැකි මට්ටමකින් මේ දක්වා හෙළි කෙරී නැත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.