ප්‍රියංකර ජයරත්නටත් ආසනය අහිමි වේ

priyankara-jayarathneහිටපු රාජ්‍ය ඇමැති ප්‍රියංකර ජයරත්න මහතා ආණ්‌මඩුව එක්‌සත් ජනතා නිදහස්‌ සන්ධාන ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවත් කර ඇත. ඒ මහතා වෙනුවට නව ආසන සංවිධායක වශයෙන් පළාත් සභා මන්ත්‍රී ආනන්ද සරත් කුමාර මහතාව පත් කර තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.