පානදුර පීත්ත පටි කැපීමේ තරඟයක්

 

z_p01-Heavy1

 

 

 

නවීකරණය කිරිමේන්  පසු  අද සවස 5.00ට  බස්නාහිර  මහ ඇමැති  ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා  විසින්  විවෘත කිරිමට  නියමිතව තිබු  කෙසෙල්වත්ත පොදු  වෙළඳ පොළ පානදුර  ප්‍රාදේශිය සභාවේ  විපක්ෂ නායක තාහිර්  ෆාසි මහතා අද පසවරු  1.10 පමණ කොළ පීත්ත පටියක්  කපා  විවෘත කළේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.