පාර්ලිමේන්තුව අවසන් කිරීම මීළඟ තුරුම්පුවද?

parlimentඅටවන පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු සැසි වාරය අවසන් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අද දින අත්සන් තැබී ය. ඒ අනුව, දෙවන සැසි වාරය මැයි 8දා ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 (3) වගන්තිය යටතේ ‘පාර්ලිමේන්තුවේ වාරය අවසන් කරන්නා වූ ප‍්‍රකාශනයෙන් ඊළඟ වාරය පටන් ගැනීම සඳහා දිනයක් නියම කළ යුත්තේ ය. ඒ දිනය ප‍්‍රකාශනයේ දින සිට මාස දෙකක් නොඉක්මවන දිනයක් විය යුත්තේ ය:

එසේ වුව ද, පාර්ලිමේන්තුවේ වාරයක් අවසන් කොට ඇති කවර වූ හෝ අවස්ථාවක –

(i) ප‍්‍රකාශනයක් මගින්, ඒ ප‍්‍රකාශනයේ දින සිට තුන් දවසකට ‘කලින් දිනයක්’ නොවිය යුතු නියමිත කලින් දිනයක රැස්වන ලෙස පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට; හෝ

(ii) මේ ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට යටත්ව, ප‍්‍රකාශනයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට; හෝ

ජනාධිපතිවරයාට බලය ඇත්තේ ය.

මෙම බලතල ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 70 (1) වගන්තියේ ඇති පහත සඳහන් විධිවිධාන සමග කෙසේ ගැලපේ ද යන්න විමසා බැලිය යුතු ය.

පාර්ලිමේන්තුව විසින් එහි නොපැමිණි මන්ත‍්‍රීවරයන් ද ඇතුළුව මුළු මන්ත‍්‍රීවරයන්ගේ සංඛ්‍යාවෙන් තුනෙන් දෙකකට නොඅඩු සංඛ්‍යාවකගේ යෝජනා සම්මතයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරින ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලබන්නේ නම් මිස, පාර්ලිමේන්තුවේ ප‍්‍රථම රැස්වීම සඳහා නියම කරගනු ලැබූ දිනයෙන් අවුරුදු හතරක් සහ මාස හයක කාලයක් අවසන් වන තෙක් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නොකළ යුත්තේ ය.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 62 (2) යටතේ මෙසේ දැක්වේ:

සෑම පාර්ලිමේන්තුවක්ම පළමුවරට රැස්වීමට නියමිත දින පටන් පස් අවුරුද්දකට නොවැඩි කාලයක් පවත්නේය. එහෙත් නියමිත කාල සීමාව ඉකුත්වීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය හැක්කේ ය. එකී පස් අවුරුදු කාලය ඉකුත්ව ගිය විට ම පාර්ලිමේන්තුව විසිර ගියාක් සේ සැලකෙන්නේ ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.