පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මේසයට ලිඛිත පිටපත් බලාගෙන කියවීමේ යන්ත්‍ර සවි කරන්නලු..

Ajith P. Pereraපාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය නවිකරණයේදි මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මේස මතට ටෙලිපේ‍රාම්ටර් (ලිඛිත පිටපත බලාගෙන කියවිම්) යන්ත්‍ර සවි කරන්නැයි ආණ්ඩු පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය සංවිධායක අජිත් පි. පෙරේරා පාර්ලිමේන්තුවේදි අද (16) නියෝජ්‍ය කතානායක තිලංග සුමතිපාල මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ කටයුතු පහසු කිරිම සඳහා මයික්‍රෆෝන ආදි ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර නවීකරණය කළ බව කී ඇමතිවරයා එම නවිකරණයේදි ටෙලිපේ‍රා්ම්ටර් යන්ත්‍රද සවි කරන්නැයි මූලාසනයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එවිට මන්ත්‍රීවරුන්ට පහසුවෙන් සිය කතාව කරගෙන යාමට හැකි වෙන බවද ඒ ඔහු සඳහන් කළේය.

අය වැය දෙවන වර කියවිමේ විවාදයේ තුන් වන දිනයේ විවාදය ඊයේ පැවැති අතර එහිදි කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ කතාව අවසානයේ නැගි සිටි නියෝජ්‍ය ඇමතිවරයා මෙම ඉල්ලිම කළේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.