පාසල් සිසුවා තරගයක් දිනා නිල් චිත්‍රපටි නිළියක් සමග මාසයක් එකට

පරිඝනක Joystick නිපදවන සමාගමක් විසින් සංවිධානය කර තිබූ තරගයක් 16 හැවිරිදි රස්ලන් ශ්‍රෙඩ්ලින් ජයග්‍රහණය කර තිබේ.ඒ එම සමාගමේ නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන 100,000 වන පුද්ගලයාට නිල් ච්ත්‍රපටි නිළියක් වන මාකෝවා සමග මාසයක කාලයක් හෝටලයක් තුළ එකට ගත කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීමේ තරගයෙනි.එම 100,000 වන පුද්ගලයා වූයේ 16 හැවිරිදි රස්ලන්ය.

ඔහු මෙම ජයග්‍රහණය පිළිබද උද්දාමයට පත්ව සිටින අතර ඔහු පවසන්නේ නියත වශයෙන්ම එම ත්‍යාගය බාරගන්නා බවය.නිල් චිත්‍රපටි නිළි මාකෝවා සිය ප්‍රියතම නිළිය බවත් ඇයට පිරිපුන් ශරීරයක් ඇති බවත් ඔහු සදහන් කොට තිබේ.

  නමුත් රස්ලන් ලැබූ මෙම ජයග්‍රහණයට ඔහුගේ මව දැඩි ලෙස විරුද්ධ වී තිබේ. සිය දරුවා නිල් චිත්‍රපට නිලියක් සමග මාසයක් වාසයට නොයවන බව ඇය තරයේ ප්‍රකාශ කොට තිබුණි. එම ත්‍යාගය රස්ලන්ට බාර ගත නොහැකිනම් ඔහුගේ පියාට බාර ගත හැකි බව තරඟයේ සංවිධායක වරුන් දැනුම්දී තිබුනත් රස්ලන් ගේ මව විසින් එයටද විරුද්ධ වී තිබේ.

m2 m3 m4 m5

m1

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.