පැය කිහිපයක් ඇතුළත මිනිසෙකු මරණයට පත්කළ හැකි එස් ටී එස් එස් වෛරසය

virusපැය කිහිපයක් ඇතුළත මිනිසෙකු මරණයට පත්කළ හැකිවන ආකාරයේ මාංශ දියවීමේ රෝග ලක්ෂණ සහිත වෛරසයක් පිළිබඳ ජපානයෙන් වාර්තා වේ. මෙම වෛරසය මුලින්ම ජපානයෙන් සොයා ගෙන ඇත්තේ 1999 වසරේදීය. දැනටමත් පුද්ගලයින් 500 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසකට මෙම වෛරසය ශරීරගතවී ඇතැයි සදහන් වේ.

එස් ටී එස් එස් යන නමින් හඳුන්වන මෙම වෛරසය ආසාධිත වූවන් 66 දෙනෙකු ටෝකියෝ නගරයෙන් ද, කනගාවා නගරයෙන් 44 දෙනෙකුද වාර්තාවී ඇත. ශරීරයේ ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රියන් වන පෙනහළු, වකුගඩු, හෘදය දක්වා මෙම වෛරසය පැතිර ගියහොත් පුද්ගලයෙකු පැය කිහිපයක් ඇතුළත මරණයට පත්වන බව සඳහන් වේ.

ශරීරයේ තුවාලයක් සිදුවීමෙන් මෙය ශරීරගතවන බවට විශ්වාස කලද එය නිශ්චිතව තහවුරු කිරීමට විද්‍යාඥයින් සමත්ව නැත. උණ, හිසරදය, වමනය, ශරීරයේ වේදනාවන් ආදිය මෙම වෛරසයේ මූලික රෝග ලක්ෂණ වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.