පැල්පතට නව නිවසක්

buildingකොළඹ නගරය පුරා වතු ජනාවාසවල ජීවත්වන අඩු පහසුකම් සහිත පවුල් ඒකක 50,000 කට ආසන්න පිරිසක් සඳහා නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත අංග සම්පූර්ණ මහල් නිවාස ලබාදීම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නාගරික පුනර්ජීවන අංශය විසින් ආරම්භ කොට ඇත.

මෙසේ නිවාස ලබා දීම අදියර කිහිපයක් ඔස්සේ සිදුකරනුලබන අතර රුපියල් මිලියන 1784 ක වියදමින් ඉදිකළ නිවාස 437 ක් ජනතාව වෙත ලබාදීම අද (10) ජනාධිපති සහ අගමැතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දෙමටගොඩ ආරාමය පෙදෙස, සියපත් සෙවන නව නිවාස සංකීර්ණයේදී සිදු කෙරේ.

ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් 2020 වන විට නව නිවාස 9,100 ක් ඉදිකිරීමට කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර එහි වියදම රුපියල් මිලියන 42,330 කි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2016, 2017 වර්ෂවලදී රුපියල් මිලියන 7,496 වියදමකින් නිවාස 1,874 ක් ඉදිකර ජනතාව වෙත ලබාදී ඇත. 2018 වසරේ මැයි මස රුපියල් මිලියන 5,756 ක වියදමකින් නිවාස 1,439 ක් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සැලසුම් කර ඇත.

මෙම නිවාසවල පදිංචිවූවන්ගේ දරුවන්ට නැණ දිරිය” අධ්‍යාපන වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත. ඒ යටතේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව පන්ති හා සම්මන්ත‍්‍රණ, ඉංග‍්‍රීසි, ගණිතය, විද්‍යාව, තාක්ෂණ විෂයන්, චිත‍්‍ර, නැටුම්, සංගීත යන විෂයන් සඳහා පන්ති පැවැත්වීම, අ.පො.ස. (සා.පෙළ) හා අ.පො.ස. (උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශන වැඩමුළු පැවැත්වීම යන වැඩසටහන් තුළින් පුද්ගල සංවර්ධනය, ආකල්ප දියුණුව මෙන්ම දරුවන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීමටද රජය බලාපොරොත්තු වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.