පැල්මඩුල්ල මහින්දට

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය – පැල්මඩුල්ල

කට පෙර

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මහින්ද රාජපක්ෂ

50.6%

34975
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

47.9%

33095

sirisena mahinda

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.