පිරිමි දරුවනුත් ඇහේ තියන් හදන්න වන ලකුණු.

රත්නපුර ගල් ඉන්න මාරපන ප්‍රදේශයේ දළු මඩුවක කාමරයෙන් අවුරුදු 15ක පිරිමි දරුවෙකුගේ මල සිරුරක් අද උදෑසන හමු වී තිබේ.
අත් දෙක රෙදි පටියකින් ගැට ගසා ඇති අතර දරුවා අපයෝජනයට ලක්කොට ඝාතනය කර ඇති බවට සැක කරයි.
මරණයට ප්‍රදේශ වාසීන් සක කල පුද්ගලයා මේ ගෙල වැලලාගෙන මියගොස් තිබේ.

දෙවුන්දර තුඩුවේ සිට පේදුරු තුඩුවටත් පේදුරු තුඩුවේ සිට දෙවුන්දර තුඩුවටත් කාන්තාවකට තනිව යා හැකිව තිබු දේශයක අවුරුදු 15ක පිරිමි දරුවෙකුටට් මෙවැනි අපරාධයක් සිදු කල හැකි තත්වයට මානසික විකුර්තිකයන් සිටින සමාජයක් ඇති වී තිබීම කණගාටුවට කරුණක් වන්නා සේම අපගේ අනාගත පරපුර පිළිබද අවිනිශ්චිත බවක් ඇති කරයි.

මෙවැනි අවස්ථා වලින් ගැලවීමට දරුවන් දැනුවත් කිරීම මෙන්ම ඔවුනට ආත්ම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට පුහුණුවක් ලබා දීමත් වැදගත්

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.