පීනන්න බැරි යාළුවා වතුරට පනිනවා දැක දැක වීඩියෝ කරපු යාළුවෝ

පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර පුංචි කොල්ලෙක් අවධානමක් නොගෙන කරපු වැඩකින් ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න සිදුවෙලා.

ඒ කුඩා ළමුන් පිරිසක් දිය නෑම සදහා පිලිපීනයේ මැනිලා නුවර පැසින්ග් ගගට ගොස් තිබෙනවා.එහ දී යාළුවන්ගේ ඉල්ලීම නිසා අවුරුදු 12ක මලයාඕ නැමති මෙම ළමයා පිහිනීමට හැකියාවක් නැතිව ගගට පැන තිබෙකවා.

මද වෙලාවකින් ඔහුව නොපෙනී ගිය ද ඔහුගේ යාළුවන් ඔහුව ගන්න උත්සහ කර නැහැ.අවසානයේ දැඩි වෙහෙසකින් මෙම ළමයාගේ සිරුර සොයා ගත් බව වාර්තා වේ.

එම සිදුවීම වීඩියෝ කර ඇති අයුරු

 

 

 

[vsw id=”_A_lfFxGAt0″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.