පුරාවිද්‍යා කාරයෝම පුරාවස්තු වනසති

Thiwank R3jpgThiwank R1පොලොන්නරුවේ ඓතිහාසික තිවංක පිළිමගෙයට යාබදව  පුරාවස්තු සහිත ඉඩමක බැකෝ දමා බොරලු කැපීම සදහා පුරාවිද්‍යා දෙපර්තමේන්තුවේ නිලධාරියෙක් විසින් බලපත්‍රයක් ලබා දී තිබේ.
ඉඩමේ අනුමත සැලැස්ම හා ඔප්පුවේ පිටපතක් පවා රහිතව බැකෝ යන්ත‍්‍රයක් දමා දීර්ඝකාලීනව බලපත‍්‍රයක් ලබා දී ඇති ඉඩම අසල පුරාණ ඇල මාර්ගයක් හා දාගැබ් ගොඩැල්ලක් හදුනාගත හැකි බව වාර්තා වේ.
පුරාවිද්‍යා අණ පණත් නොසලකා සහකාර පුරාවිද්‍යා පර්යේෂණ නිලධාරියෙක් වන චාමින්ද හේරත් නැමැත්තා අත යටින් ලබාදී ඇති මේ බලපත‍්‍රය උපයෝගී කරගෙන කරන්නට පටන් ගෙන ඇති විනාශය ඡායාරූපවල දැක්වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.