පෙම් සටනට ජය ලැබේද?

 

ස්ථානය: සෙනග පිරුණු බස් රථයකි

චරිත:  විටින් විට රතු ඉර පනින පෙම්වතුන් යුවළකි

පෙම්වතුන්ට විරෝධය පල කරන කාන්තාවකි

සෙසු මගීන්

සිදුවීම: කාන්තාවට ගැටලුව වී ඇත්තේ පෙම්වතිය පෙම්වතාගේ කරේ ගමන් කිරීමයි ඇගේ  සදාචාර මීටරයට අනුව වැඩේ අප්සෙට්ය.මගීන් ගෙන් කාන්තාවට විරෝධය  එල්ලවේ.

 

ගැටළුව: පෙම්වතුන් වෙනුවෙ ඉදිවෙන පෙම් උයන ඉදි කොට පෙම් සුව විඳීමට රිසි අයට ලැබෙන ඉද කඩ පුළුල් කරනවාද එහෙමත් නැති නම් තැන තැන සදාචාර මීටර් සවි කොට ඊට නොගැලපෙන ලෙස හැසිරෙන පෙම්වතුන් පිටමං කරනවාද?

 

[vsw id=”/RHIKh-8IAkY” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

 

මේ කුලියාපිටිය බස් රථයක සිදුවීමක් ගමනා ගමන කොමිසමට ගිය අවස්ථාවක්

 

 

[vsw id=”/twLqTPqGTrY” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.