පේරාදෙණිය හැදුන හැටි

පේරාදෙණිය ගොඩනැගුනේ ගඩොල් සහ සිමෙන්ති වලින්ම පමණක් නොවේ. සුසුම්,කඳුළු මෙන්ම සිනහා මල්පෙතිද පේරාදෙණි උරුමයන්ය

පිපි මල් සේම හිනැහුණ නුඹෙ මුව මඬළ
අපෙ මල් හීන පිරි පේරාදෙණි උයන
මතකය වීසි කොට තැලි පිලි සලු මතින
කොහොමද සොඳුර නුඹ ගියෙ මංගල ගමන

පඬුරු දමා ගැටඹට අපි උන බාර
පරමල් වැටී අසපුව ගිනි ගති රෑක
ආ ගිය ගමන් දත් සෙංකඩගල පාර
දන්නා තිබුණි නොහඳුනනා බව නුඹව

නුවරුන් යනෙන රජ වීදියෙ කෙළවරක
එල්ලා තිබුණි අපෙ ආදර මල් වඩම
දෑසින් ලෙහුණ කඳුලැලි ලුණු රස ඉහින
ඇහුණ ද සොඳුර හඬනා හඬ මහවැලිය

රොබරෝසියා පෙති විසුරුණ මල් යායේ
බොල් පිනි අසයි බඹරිඳු හැරගිය තාලේ
මල් පෙති සේම සුසිනිඳු නැති බව ආලේ
කලුගල් උනත් දන්නව ඇති මේ කාලේ

අනුපමා ගනේගොඩ

a978e1ba

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.