පොර්ට් සිටියේ දේශපාලන කුණාටුවක්

පොර්ට් සිටියා රටේ සෙසු ප්‍රදේශ වලට වඩා වෙනස් නීති මාලාවකින් පාලනය වන ප්දේශයක් ලෙස පවත්වා ගෙන යෑමට කටයුතු කරගෙන යන බව චීන නිලධාරියෙක් කළ ප්‍රකාශය නීතී ක්ෂේත්‍රයේ දැඩි අවධානයට ලක්ව තිබේ.

චීනයේ CIFC සමාගමේ ප්‍රධාන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ලියන්ග් තෝ මින් පැවසුවේ මුදල් විශුධිකරණය වලක්වා ලීම සඳහා මෙම කලාපය තුළ විශේෂ නීති ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

“මෙතැන විශේෂ අධිකරණයක් සහ සමථ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා” යැයි ඔහු පැවසීය.

මේ අනුව මේ කලාපයේ වෙනම නීතියක් හා පොලීසියක් ක්‍රියාත්මක්වේද යන ප්‍රශ්නය මතුවේ.මේ සම්බධයෙන් ආණ්ඩුව පැහදිලි කිරීමක් කළයුතු බවයි නීතිය පිළිබඳව විද්වතුන් පෙන්වා දෙන්නේ.

පොර්ස් සිටි නගර වැඩ පිළිවෙළ හරහා රැකියා අසු දහසක් ඇති කිරීමේ බලාපොරොත්තුවක් පවතී.

දකුණු ආසියාතික ධන කුවේරයින් මෙහි ගෙන්වා ගැනීම මෙහි ව්‍යාපාරික සැලැස්මයි.

අරාබි ධනවතුන් ඩුබායි කර යන අතර මලයාසියානු ,හොන්ග්කොන් ඇතුළු ගිනිකොන දිග ආසියාතික ධන කුවේරයින් සිංග්ගප්පුරුව බලා යන අතර ඉන්දීය ඇතුළු දකුණු අසියාතික ධන කුවේරයින් කොළඹට ගෙන්වා

CIFC සමාගමේ ප්‍රධාන ප්‍රවර්ධන නිලධාරී ලියන්ග් තෝ මින් පැවසුවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.