පොලිතින් තහනමේ වැටලීම් ජනවාරියට කල් යයි

polythene banපොලිතින් සහ ලන්ච් ෂීට් තහනම පිළිබඳ නියෝගය තාවකාලිකව ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සන්දේශය සලකා බැලිණි. එහෙත් ජනාධිපතිවරයා ඊට එතරම් අනුකූලතාවක් දැක්වූයේ නැත.

“මම නම් ඒකට ඒ තරම් කැමැති නෑ අගමැතිතුමා. පොලිතින් තහනම ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා පෙළපාළි ගිය එකම රට ශ්‍රී ලංකාව, ලන්ච් ෂීට් පොලිතින්වල තියෙන්නෙම විසකාරක” යැයි ජනාධිපතිවරයා කීවේය.

‘ජනාධිපතිතුමනි, මෙම කර්මාන්තයේ 30,000ක් පමණ සිටිනවා. මේ ක්ෂණික තීරණයෙන් ඔවුන් ගැටලුවකට පත්වනවා’ කියා කබීර් හෂීම් අමාත්‍යවරයා අගමැතිගේ පැත්තට කතා කළේය.

‘අපි පොලිතින් නිෂ්පාදකයන්ට වසර 02ක පමණ සහන කාලයක් ලබාදෙමු’ යැයි අග්‍රාමාත්‍යවරයා නැවතත් යෝජනා කළේය. එහෙත් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ තහනම සැප්තැම්බර් 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක බවත් වැටලීම් ජනවාරි සිට සිදු කරන බවත්ය. අවසානයේදී තීරණය වූයේ පොලිතින් සහ ලන්ච් ෂීට් සඳහා ලෝකයේ ඇති විකල්ප සොයා බලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කිරීමය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.