පොලිතීන් තහනම්!

PIC DAVID CRUMP.TESCO PLASTIC BAGS

මයික්‍රෝන 20ට අඩු පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික් භාවිතය ජනවාරි මස 01 වැනි දා සිට තහනම් බව මහවැලි සංවර්ධන හා පාරිසරික අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂක අනුර ජයතිලක මහතා සඳහන් කරයි.

එම නීතිය කඩන පුද්ගලයින් හට රුපියල් 10,000ක දඩයක් හෝ වසර 02 ක සිර දඬුවමක් පැනවිය හැකි බව වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.