පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය ස්වාධීනයි-අගමැති

 

RANILW2

 

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන ඒකකය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන සෙසු අංශ විසින් සිදු කරගෙන යන පරීක්‍ෂණ මුළුමනින්ම ස්වාධීන බවත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීමක් නැති බවත් අග්‍රමාත්‍ය කාර්යාලයය කියයි.

පොලිසියේ මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ස්ථාපිත කළේ බරපතල මූල්‍ය අපරාධ බහුල ලෙස වර්ධනය වූ පසුබිමක බවත්, පොලිස් ආඥාපනතේ 55 වැනි වගන්තිය අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව පිහිටවූ එය පොලිස්පතිවරයාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බවත් අගමැති කාර්යාලයය සඳහන් කරයි.

එම නිවේදනයේ මෙසේ ද සඳහන් වේ.

‘පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුබද්ධව මේ වන විට මෙවැනි අංශ 64 ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඒ අතර ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය, අපරාධ වාර්තා අංශය, අපරාධ පරීක්‍ෂණ අංශය, කොළඹ අපරාධ කොට්ඨාසය, මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යාංශය, පොලිස් ළමා හා කාන්තා කාර්යංශය, වංචා විමර්ශන ඒකකය සහ පරිසර සංරක්‍ෂණ අංශය ද වේ. මෙම අංශ අතරින් බොහොමයක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරම්භක කාල සීමාවේ පැවතුණු ඒවා නොවන අතර පසු කාලීනව ඒ ඒ කාල සීමාවන්හි පැන නැගුණු අවශ්‍යතා අනුව ස්ථාපිත කරන ලද ඒවාය.

පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ද ස්ථාපිත කරන ලද්දේ ඊට සමාන අන්දමටය. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති බලතල හැරුණු වි

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.