පොලිසිය රීලෝඩ් අල්ලස් ලබා ගනී

imagesre

රථවාහන රාජකාරියේ නිරතවන ඇතැම් පොලිස් නිලධාරින් මුදලින් අල්ලස් ලබාගන්නා බව මෙරට ජනතාවට රහසක් නොවේ.

නමුත්, මේ වනවිට දකුණු පළාත ආශ්‍රිතව වැලි ප්‍රවාහන කරන ලොරි රථ රියදුරන්ගෙන් පොලිසිය නව ආකාරයකින් අල්ලස් ලබාගන්නා බවට හිරු වෙත තොරතුරු වාර්තා වුණා.
මේ ඒ පිළිබඳව හිරු කළ සොයා බැලීමක්.

මේ නිසා වැරදි වැඩ වලට අළුත් උපාංගයක් වන්නේ රීලෝඩ් කාඩ් එකයි.

 

Police takes bribes with reload.

[vsw id=”/x6C_j3SNxyg” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.