පොලීතීන් තහනම ක්‍රියාත්මකවේද ?

polythene banපොලිතීන් ආනයනය, විකිණීම හා භාවිතය සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

දේශපාලන, ආගමික සහ සංස්කෘතික උත්සවවලදී පොලිතින් භාවිතය තහනම් වන අතර මයික්‍රෝන 20ට සමාන හෝ ඊට අඩු ඝනකමින් යුත් පොලිතින් භාවිතය සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අවසරය ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වේ.

පිසූ ආහාර එතීමට,භාණ්ඩ ඇසුරුම් කිරීමට පොලිතින් මලු භාවිතය තහනම් වේ. මීට පෙර අවස්ථා ගනනාවකදී මයික්‍රෝන 20ට සමාන හෝ ඊට අඩු ඝනකමින් යුත් පොලිතින් භාවිතය සීමා කිරීමට උත්සාහ කළත් විවිධ බලපෑම් එල්ල වීමේ හේතුවෙන් මෙම තහනම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි විය. මේ වන විට පොලිතීන් ආනයනය සහ විකිණීමෙන් විශාල පිරිසක් ජීවත් වෙති.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.