පොලීසිය බැලුන් බෙදයි

බීමත් රියැදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමක් අද (25) ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලීසිය පවසයි. බීමත් රියැදුරන් හඳුනා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය බැලුන් සියලු පොලිස් ස්ථාන වෙත බෙදාහැරීමට පියවර ගෙන ඇත. අධිවේගී මාර්ග සහ දිවයින පුරා සියලු ප්‍රධාන මාර්ගවල විශේෂ වැටලීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. මාර්ග නීති කඩ කරන්නන්ට එරෙහිව තරාතිරම නොබලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවයි ද පොලීසිය පවසන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.