පොලීසිය මාර්ග බාධක යොදා T56 අතට ගනී

Scientology Volunteers International tsunami relief police supervises staff of the Harbor Police in Trincomalee, Sri Lanka during an Assist seminar where the police learn to use the Assist technology developed by L. Ron Hubbard to assist tsunami suvivers

පොලීසිය සාධරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම  සඳහා නිලධාරීන් 65,000 යොදවා ඇති අතර ඔවුන් සියළුම දෙනාට ට 56 ගිනි අවි ලබා දී තිබේ.

තැනින් තැන මාර්ග බාධක පිහිටුවා ඇති අතර පොලිස් නිලධාරින් ගේ රාජකාරි වලට බාධා කළ  හොත් බලය යොදවන ලෙස පොලිස්පතිවරයා උපදෙස් දී ඇති බව පොලිස් ප්‍රකාශක අජිත් රෝහණ කියා සිටියේය.

ඡන්ද පොළ පිටත විශේෂ කාර්ය බලකාය විසින් ආරක්ෂා කෙරේ

[vsw id=”/5-4ZUOM1Q38″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.