පෝට් සිටි බැලන්ස් කරන්න කොළඹ වරායෙන් සියයට 85 ඉන්දියාවට

පොර්ට් සිටි ව්‍යාපෘතිය සදහා ඉන්දියාවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට  කොළඹ වරායෙන් 85% ඉන්දියාවට විකිණීමට ගත් දීන තීරණයක් පිළිබද වාර්තා වේ. වාර්තා වේ. ඒ සදහා කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය ඉන්දියාවට විකිණීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ද ඉදිරිපත් කර ඇතැයි පැවසේ. 2015 ජුනි 03 වැනිදා මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායකගේ නිර්දේශය මත 2015 ජූනි 22 වැනිදා එම කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කර ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මුලින් එම පර්යන්තයේ අයිතියෙන් 51% ක් මුලින් රජය තබා ගැනීමට සැලැසුම් කර තිබුණද මේ වන විට අදාළ තත්ත්වය වෙනස් වී ඇතැයි කියැවේ. අලුත් තත්ත්වය අනුව රජය 15%ක කොටස් පමණක් තබාගෙන අනෙක් සියල්ල ඉන්දීයාවට ලබා දීමට සූදානම් වෙතැයි  වරාය අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

 

නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීමේ තීරණය අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම හා චරිත රත්වත්තේ යන තිදෙනා එක්ව ගත් තීරණයක් වන බව සදහන්ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.