බජට් එක හොඳයි-ප්‍රශ්න නැත්තේ නැහැ-මත විමසුම

අතුරු අය වැයේ සහනශීලී බව ගැන බොහේ දෙනා ප්‍රසාදය පල කරනවා ඒ සමගින් මේ සහන කොතෙක්  කල් පවත්වා ගෙන යා හැකිද යන ප්‍රශ්නය මතු කෙරෙනවා.

 

 

[vsw id=”/N-SV3lrsYw4″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.