බද්ද හරි…

Tax Amendmentsජාතිය ගොඩ නැගීමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වගන්තිවලට පටහැනි නොවන බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇතැයි කතානායක කරු ජයසූරිය පාර්ලිමේන්තුවේදි ඊයේ (22) දැනුම් දුන්නේය.

එම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශේ්‍රෂ්ඨාධිකරණය පාර්ලිමේන්තුවට එවු තින්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින් කතානායකවරයා මෙසේද කීය.
ජාතිය ගොඩ නැගිමේ බදු (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව ලැබී තිබෙනවා. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 121 වෙනි ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව එහි කිසිදු වගන්තියක් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල නොවන බව දැනුම් දි ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.