බදුල්ල මෛත්‍රීට

siri34

බදුල්ල දිස්ත‍්‍රික්කය – බදුල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාසය

කට පෙර

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

52.4%

22659
මහින්ද රාජපක්ෂ

46.4%

20062

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.