බය නැතුව ෆේස්බුක් පෝස්ට් දාන්න පුළුවන් යුගයක් උදාවෙන්න ඕනේ

 

 

kumaae

 

 

 

 

නිදහස් මාධ්‍යක් නැති රටක ජනතා අරගලයක් කිරීම පහසු නැති බව මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක කිය සිටී.

බය නැතුව face book පෝස්ට් එකක් දැමිය හැකි කාලයක් උදා කරගතහොත් ගඳ ගහන පාර්ලිමේන්තු යුගය හමාර කරගත හැකි බවයි අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්රීවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.
කෙටි වීඩියෝ උපුටනයක් පහතින්

 

>

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.