බල සුභ පෙරනිමිති -එව මෙහි බලව- හර්ෂ සිල්වා

harsha-de-silvaයුරෝපා පාර්ලිමේන්තුවේ  ශ්‍රීලංකාවට ජී එස් පී + සහනය එරෙහිව යෝජනාව පරජය වීමත් සමඟ ආයෝජකයින්ට ශ්‍රීi ලංකාව පිළිබඳව අළුතින් සිතා බැලීමට කාලය එළඹ ඇති බව නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමති හර්ෂ සිල්වා කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවට GSP + තීරුබදු සහනය යළි ලබා ගැනීමට නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නංවාලීම, යහ පාලනය සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය සහතික කරන මෙන් යුරෝපා හවුල නිර්දේශ කරනු ලැබ තිබුණ අතර එම කරුණු අතින් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රගතියක් ලබා ඇති බවට යුරෝපා පාර්ලිමේන්තුව සෑහීමකට පත්ව සිටින බව බ්‍රසල්ස් නගරයේ සිට අදහස් දක්වමින් විදේශ නියෝජ්‍ය ඇමති ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා පැවසීය. පවතින කර්මාන්ත වැඩි දියුණු කිරීමටත් අළුතින් කර්මාන්ත පිහිටුවීමටත් ආයෝජකයින් කටයුතු කළ යුතු බවයි  නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමති හර්ෂ සිල්වා කියා සිටීන්නේ.

මේ වන විට පසුගිය දශකය හා සසඳන විට  දළ ජාතික  නිෂ්පාදිතයේ අනුපාතයක් ලෙස  විදේශ අපනයන සියයට තිහේ  සිට සියයට දහතුන දක්වා පහත වැටී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.