බස් ගාස්තු ඉහළ දැම්මාට කම් නැත. නමුත් ගුණාත්මක සේවයක් ඕනෑ

bus6.56% කින් බස් ගාස්තු නැංවීමේ කැබිනට් අනුමැතිය සම්බන්ධයෙන් සිය එගතාවය පැවතියත් බස් සේවාව ගුණාත්මක තලයකට ගෙන ඒම සඳහා රජයේ අවධානය යොමු කළ යුතු බව ‘ කොළඹ දිස්ත්‍රික් බස් මඟීන්ගේ සංගමය’ ඊයේ (15) පැවති සම්බන්ධීකරණ කමිටු සාකච්ඡාවේදී පැවසීය.

බස් රථ හිමියන්ගේ සංගම් ඉල්ලා සිටින ආකාරයේ 10%ක හෝ 20%ක ගාස්තු ඉහල දැමීමකට සිය සංගමය කිසිසෙත් ම එකඟ නොවන අතර අවම ගාස්තුව රුපියල් 15ක් දක්වා ඉහල දැමීම යුක්ති සහගත නොවන බව ප්‍රකාශ කරයි. බස් සංගමය විසින් ඉල්ලා සිටින්නේ මගීන්ට දරා ගත නොහැකි ගාස්තු ඉහළ දැමීමක් බව එම සංගමය අවධාරණය කෙරේ.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට බස් හිමියන්ගේ සංගම් විසින් සිදුකිරීමට නියමිත වර්ජනයට සිය විරෝධය ‘ කොළඹ දිස්ත්‍රික් බස් මඟීන්ගේ සංගමය’ පල කර සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.