බස් වර්ජනේ- විසඳෙයි සැනිනේ…………..

bus-strikeපෞද්ගලික බස් රට පුරාම වාගේ වර්ජනයක් අරඹා ඇතත් ඊට ඉදිරියක් නැති බවක් පෙනෙන්නට තිබේ. බස් සහ ත්‍රීවීල් හිමියන්නට ෆිනෑන්ස් ගෙවීමට ඇති හෙයින් හෙට වන විට සියළු වර්ජකයින් යළි වැඩ අරඹන බව රජයේ විශ්වාශය බව පෙනෙන්නට තිබේ.

පෞද්ගලික බස් රියදුරන් තිදෙනෙකු මාධ්‍යට පැවසුවේ විසිපන්දාහ ගානේ ගෙවනනවාට වඩා වර්ජනය කර ගෙදරට වී සිටීම හොඳ බවයි. මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වූ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙක් පැවසුවේ බීමත් රියදුරෙක් මහ මගට පැමිනෙනවාට වඩා ඔහු ගෙදර සිටීම වඩා යහපත් බවයි. මේ සබන්ධයෙන් විපක්ෂය ආණ්ඩුවට සහයෝගය දැක්විය යුතු බවයි ඔහු පැවසුවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.