බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ජනපතිගේ සෙල්ෆිය

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ඡායාරූපයක් ලොව ප්‍රකට සලරාවක් වන National Geography සගරාවේ NatGeo Instragram සදහා තෝරාගෙන ඇත.

පසුගියදා පැවැත්වූ බාලදක්ෂ ජම්බෝරියේ ජනපතිතුමා සමග බංග්ලාදේශ දැරියක් ගත් සෙල්ෆි ඡායාරූපයයි මේ සගරාවට තෝරා පළ කර ඇත්තේ.

5555

මෙම ඡායාරූපයට 375ක් අකමැත්ත ප්‍රකාශ කළ ද මෙය පළ වී පැය 2ක් යාමටත් පෙර එයට 67000කට වැඩි පිරිසක් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබේ.

4444444444444

6666

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.