බැංකු කාඩ් පත ප්‍රවේශමෙන්

Shadow Manබැංකුවෙන් මුදල් නිකුත් කරන ඒටීඑම් යන්ත්‍රය කරා පැමිණෙන මේ පුද්ගලයින් කියා සිටින්නේ ඔවුන් යන්ත්‍රය පරික්ෂා කිරීමට පැමිණි පිරිසක් බවයි.

“ කරුණාකරලා කාඩ් පත දෙන්න මේක චෙක් කරන්න ඕන යැයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටිති. ඒ අතරතුර කුඩා ස්කෑන් යන්ත්‍රයක් යොදා ගනිමින් කාඩ්පතේ තොරතුරු ලබා ගනිති.

ඉන් අනතුරුව ඔවුන් කාඩ්පත ආපසු දුන්නත් කාඩ් පතේ තොරතුරු ඔවුන් සතුය.

ව්‍යාජ ලෙස  කාඩ්පත් සකස් කරගන්නා මේ පිරිස් කඩ සාප්පු වලට ගොස් මිලදී ගැනීම් කරති.

මොනම හේතුවක් මත හෝ  ATM කාඩ්පත් නාදුනන අයට දිය යුතු නොවේ.

මේ කාඩ්පත් ජාවාරම්කරුවන් මාතලේ, මතුගම, පැල්මඩුල්ල, රත්නපුර, බදුරලිය, කහවත්ත, දංකොටුව, මාරවිල, නාත්තණ්ඩිය, පන්නල, කොච්චිකඩේ, ගම්පොළ සහ නාවලපිටිය යන ප‍්‍රදේශවල බැංකු සහ සුපිරි වෙළදසැල්වලින් මුදල් සහ භාණ්ඩ ලබාගෙන ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.