බැංකු සේවකයෝ කොටුව අවහිර කරයි.

protestබැංකු සේවක සංගමයේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට මාර්ගයේ මේවන විට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇතැයි පොලිසිය පවසයි.

බැංකු සේවකයන් 2000 ක් පමණ මාර්ගය හරස් කරමින් විරෝධයේ නියුතු වීම හේතුවෙන් කොටුව ප්‍රදේශයේ රථවාහන ගමනාගමනය ඇණ හිට ඇතැයි වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!