බැඳුම්කරයේ ලේඛන හා සාක්ෂි කෝ?

kirthi-thennakoonබැදුම්කර වාර්තාවට අදාළ වෙළුම් දෙකකින් යුතු ‘සලකුණු කළ ලේඛන‘ හා ‘සාක්ෂි සටහන්‘ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබා දී නැත.

බැඳුම්කර වාර්තාව වෙළුම් තුනකින් සමන්විත වන අතර එයින් වැදගත්ම කොටසක් වන ‘කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් වූ සලකුණු කළ ලේඛන‘ සහ සාක්ෂි සටහන් මේ දක්වා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නැති බවයි ත් කැෆේ සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට දන්වා ඇත්තේ.

බැඳුම්කර වංචාව හා ඊට සම්බන්ධ පාර්ශ්ව පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම හා තාර්කික දත්ත පාදක කරගෙන නිගමනයන්ට එළඹීම සඳහා ඒවා අත්‍යවශ්‍ය බව ද, එනිසා එම තොරතුරු ඇතුළත් කොටස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීට ලබා දෙන ලෙස ඔහු පවසයි.

cafe

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.