බැඳුම්කර මාමා බෑනා සෙල්ලමේ තවත් හෙළිදරව්වක්

arjunබැඳුම්කර මහා මූල්‍ය මංකොල්ල සිදු වෙද්දී දාසය වැනි ස්ථනයේ සිටි හිටපු මහ බැංකු අධිපතිගේ බෑනා ගේ සමාගම ඉහළට ගත් හැටි දැන් හෙළිදරව් වී ඇත. මුලින් ම සිදු කළ 2015 පෙබරවාරි 27 වැනි දින වෙන්දේසියේ දී ලංසු තබා තිබෙන පිළිවෙළ අනුව මුලින් ම ලංකා බැංකුව විසින් රුපියල් 100ක බැඳුම්කරයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 119.33ක් බැගින් අධි මිලක් 9.3310% පොලී අනුපාතයට දීම සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇත.

මුලින් නිවේදනය කළ පරිදි රුපියල් කෝටි 100ක ණය ගත්තේ නම්, එදින ඉදිරිපත් වූ ලංසු පෙළගැස්ම අනුව ප‍්‍රාථමික තැරැවුකරුවන් අතුරින් අනුපිළිවෙළින් හත්වැනි ස්ථානයේ තිබූ අර්ථසාධක අරමුදල රුපියල් 100ක බැඳුම්කරයට රුපියල් 104.50ක් වූ අධි මිලක් ගෙවීමට ද, ඒ වෙනුවෙන් පොලිය වශයෙන් 10.4652%ක් පමණක් ඉල්ලා තිබීම ද යන ඉතා ඉහළ වාසිදායක තත්ත්වයක තිබී ඇත

වාසිදායක ලැයිස්තු පෙළගැස්ම

මෙම වාසිදායක තත්ත්වයන් අත්හැර දමා බෑනාගේ සමාගමේ මූල්‍ය වංචාවට ඉඩ සලසන විට වාසිදායක ලැයිස්තු පෙළගැස්ම අනුව බෑනාගේ සමාගම සිට ඇත්තේ දහසය වැනි ස්ථානයේ ය. එම සමාගම රුපියල් 100ක බැඳුම්කරයකට ලංසු තබා ඇත්තේ, රුපියල් 97.87ක් වූ අව මිලකට වේ. ඉන් පසුව දහහතර වැනි ස්ථානයටද එම සමාගම ඉදිරිපත් වී බැඳුම්කරයක් සඳහා රුපියල් 95.83ක් වශයෙන් අව මිලට හෙළා ඇත. ඉන් පසුව නැවත ලැයිස්තුවේ 19 වැනි සහ 20 වැනි ස්ථානවල හිඳිමින් අව මිල තවත් පහත හෙළා බැඳුම්කරයට රුපියල් 93.87ක් සහ 91.99ක් දක්වා පහත දමා තිබී ඇත.

එම සමාගම වෙනුවෙන් ලංකා බැංකුවේ මුදල් රුපියල් කෝටි 300ක් යොදවා තිබෙන්නේ 24 වැනි ස්ථානයේ සිටිමින් වන අතර, බැඳුම්කරයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 90.16ක් දක්වා තවත් අව මිලක් එහි දී ලංසු ලෙස තබා ඇත. වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් වන තැරැවුකරුවන්ගේ ලැයිස්තුව රජයට ඉහළ ම වාසි ලැබෙන ලංසු තැබීමේ සිට පෙළගස්වන අතර, එහි දී මුලින් ම ලංකා බැංකුව රුපියල් 119.33ක අධි මිලක සිට බෑනාගේ සමාගම සෘජුව රුපියල් 97.87ක්, රුපියල් 95.83ක්, රුපියල් 93.89ක් සහ රුපියල් 91.99ක් දක්වා අවස්ථා පහක දී අව මිලට ක‍්‍රමයෙන් ගමන් කර ඇත.

අවසන් වශයෙන් ලංකා බැංකුව යොදවාගෙන රුපියල් 90.16ක් දක්වා ඉතා ම පහත් අගයකට ලංසු වටිනාකම හෙළා මූල්‍ය ජාවාරම දියත් කර තිබෙන අයුරු කෝප් වාර්තාවේ සඳහන් වේ. මේ නිසා අවසන් වශයෙන් රජයට සිදු වී තිබෙන පාඩුව මේ වන විට ද ගණනය කර නැත. බැඳුම්කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් 2015 මාර්තු මාසයේ එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය අධිකරණයට පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ අධිකරණය විසින් බැඳුම්කර වෙන්දේසියේ මෙම තාක්‍ෂණික ක්‍රියාවලිය විමසා බලා එය තුළ දෝෂයක් නැති බව ප‍්‍රකාශ කර තිබිණි. අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් කරන ලද බලපෑම්වලින් මෙම මහා මූල්‍ය මංකොල්ලය සිදු කර තිබෙන අයුරු කෝප් වාර්තාවෙන් හෙළි වී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.