බැසිල්ගේ ඔරුතොට භවනත් රාජ සන්තකයි ?

 

Bassil 22බැසිල් රාජපක්ෂ ස්වකීය දේශපාලන මූලස්ථානය බවට පත් කරගැනීම සදහා ලහි ලහියේ ඉදි කළ රුපියල් මිලියන 180 වටිනා ගම්පහ ඔරුතොට පාරේ අංක 28 ඇති ඉඩම හා නිවාස සංකීර්ණයක් බඳු ගොඩනැගිල්ල රාජ සන්තක වීමට ඉඩ ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම වත්කම උපයාගත් ආකාරය ගැන තාර්කිකව ඔප්පු කරගත නොහැකි වුවහොත් මෙම දේපල රාජසන්තක වීම අනිවාර්ය බවත් එය ඔප්පු කරගැනීමට නොහැකි තත්වයක පවතින බවත් තතු දත් ආරංචි මාර්ග කියයි.

බැසිල් රාජපක්ෂගේ   මල්වානේ අක්කර 16 ඉඩම හා නිවෙස පොලිස් පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සදහාත්, මාතර බ්‍රවුන්ර්ග් හිල්හි පිහිටි අක්කර එකයි රූඩ් දෙකක ඉඩම සංචාරක පුහුණ මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම සදහාත් රජයට පවරා ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩලය යෝජනා කර තිබිණි.

අදලා දේපලවල නාමික හිමිකරුවන් විසින් එම දේපල ඔවුන්ගේ නොවන බවට ලබා දී ඇති සහතික නිසා එම දේපළ රජයට පවරාගත් බව කැබිනට් තීරණ දැනුම්දෙන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී රාජිත සේනාරත්න පැවසුවේය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.