කෑගල්ලේ පාසලක දරුවෙකුට දඩුවම් කලායැයි 119 ට පැමිණිලි

2008032650440701කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පාසලක ප්‍රාථමික අංශයේ ගුරුවරයෙකු දරුවෙකුට ලබා දුන් දඩුවමකට විරුද්ධව දෙමව්පියන් විසින් අමානුෂික ලෙස පහර දුන්නායයි 119 ට පැමිණිලි කොට තිබෙනවා.

පැමිණිල්ල විභාග කිරීමට පාසලට පැමිණි කෑගල්ල පොලිස් කාන්තා හා ළමා කාර්යාංශයට ළමුන්ගෙන් කට උත්තර ගැනීමේදී පසක් වී ඇත්තේ ගුරුවරයා කොටුවකින් එම දරුවාට හා තවත් කිහිප දෙනෙකුගේත් අත්ලට දඩුවම් කර ඇති බවයි.

දරුවෙකුගේ අත්ලට දඩුවම් පහරක් ලබා දීම අමානුෂික පහර දීමක් ලෙස හුවා දක්වමින් එම දෙමාපියන් සිදු කර ඇත්තේ දරුවා නිසි මගට ගැනීම වලක්වීමක් නොවේදැයි පොලිස් කාන්තා කාර්යාංශය පවා පිළිගෙන පාසලින් පිටව ගොස් ඇත්තේ එදා අපේ ගුරුවරු අපිට දඩුවම් නොකලානම් අද අප මෙතන නැතැයි ගුරුවරයට පවසමිනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!