බුද්ධික පතිරණ සහ සුජීව සේනසිංහ රනිල් මග හැරියද?

budhdhika and sujeewaඑක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශේෂ රැස්වීම් ගණනාවක් පැවැත්වේ. පසුගිය පළාත් පාලන මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵල පිළිබඳව සහ පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරී පත්ව සිටින සභිකයින් සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

ප්‍රකාශිත අරමුණු කෙසේවෙතත් තම මන්ත්‍රීවරු එක ස්ථනයක රඳවා තබා ගැනීම අප්‍රකාශිත අරමුණ විය හැකිය.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමට බුද්ධික පතිරණ සහ සුජීව සේනසිංහ යන මන්ත්‍රීවරුන් පැමිණ නොතිබිණි.

බුද්ධික පතිරණ සහ සුජීව සේනසිංහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා හමුවූ බවට ප්‍රතිචාරයක් පැතිර ගොස් තිබිණ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.