බුර්කාවෙන් වැසී විභාග වංචාවක…

එක් මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලයක දැරියන්  උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට පැමිණ සිටි අයුරු...
එක් මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලයක දැරියන් උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට පැමිණ සිටි අයුරු…

ඇස් දෙක පමණක් ඇරෙන සේ මුලු සිරුරම වසාගත් බුර්කාව සහිතව  මුස්ලිම් ජාතික දැරියන් උසස්පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම නිසා විභාග අධීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධ ගැටලු සහගත තත්වයක් විභාග මධ්‍යස්ථාන කීපයකදී මතුවූ බව වාර්තා වී තිබේ.

මේ තත්වය වාර්තා වී ඇත්තේ මිශ්‍ර ආගමික ප්‍රතිපත්තියක් සහිත සාමාන්‍ය පාසල්වලින් විභාගයට පෙනී සිටි මුස්ලිම් ජාතික දැරියන් සම්බන්ධව  නොව, විශේෂ මුස්ලිම් සංස්කෘතික අවධාරණයක් සහිත මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාල කීපයක බව දැනගන්නට ඇත.  අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේ සිට ඇතිවී තිබූ මේ තත්වය වඩාත් උග්‍ර වී ඇත්තේ විභාග අක්‍රමිකතා හසුකරගැනීමට නොහැකි වීමේ තත්වයක් තුළ බව කියැවේ.Muslim3jpg

සංස්කෘතිකයට ගරු කළ යුතු මුත් ජාතික මට්ටමේ විභාගයක් සදහා දරු දැරියන් ඉදිරිපත් වන විට සියලන්ටම සාධාරණ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම වැදගත් බව මේ අත්දැකීම් ලද විභාග අධීක්ෂකවරු පවසති.

උසස්පෙළ විභාගයේ අවසන් දිනයේ මුස්ලිම් කාන්තා විද්‍යාලයක විභාග අධීක්ෂණයේ සිටි එක් අධීක්ෂකවරයෙක් කියා තිබුණේ තමන් අධීක්ෂණ කටයුතුවල නිරත වූ විශාල ශාලාවේ එක් කොණකින් ලියූ පිලිතුරු කියවන හඩ ඇසෙන බවත්, එය සොයා ගැනීමට උත්සාහ කරන විට තවත් තැනකින් පිළිතුරු කියැවෙන බවත්, මේ කටයුත්ත මේ දැරියන් සංවිධානාත්මකව සිදුකළ බවත් ඒ තත්වය තමන් විභාග කොමසාරිස්වරයා වෙත පැමිණි කිරීමට කටයුතු කරන බවත්ය. ඇස් දෙක පමණක් ඇරී ඇති පරිසරයක මේ කටහඩවල් නිශ්ඡය කිරීම අතිශය අසීරු බව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා තිබිණි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.