බොරු චෝදනා නගන්න එපා-මහින්ද

mj;lk;lk;'lk

 

 

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රධාන සෙසු පිරිස් ගුවන් යානා,වාහන,සහ සංග්‍රහ දීමනා සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා නගන චෝදනාවල සත්‍යතාවක් නැති බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කියා සිටී. දැන් මේ පිළිබඳව කරුණු කරණා ඔප්පු කිරීමේ වගකීම පැවරෙන්නේ සිරිසේන මහතාටය.

 

MR-Press

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.