භූගෝල විද්‍යාව පෙළපොත අධික මිළයි

geographyහත ශ්‍රේණියේ භූගෝල විද්‍යාව පෙළපොත කෘත්‍රීම කඩදාසියේ මුද්‍රණය කිරීම සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රුපියල් දොළොස්‌ කෝටි අසූනව ලක්‍ෂයකට අධික මුදලක්‌ අමතරව වැයකර ඇතැයි විගණකාධිපති වාර්තාවෙන් අනාවරණය වෙයි.

සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය පෙළ පොත් පන්ලක්‍ෂ පන්දහසක්‌ කෘත්‍රීම කඩදාසියේ මුද්‍රණය කර තිබූ අතර වෙනත් පෙළ පොත් මෙන් සාමාන්‍ය කඩදාසියේ මුද්‍රණය කළේ නම් වැය වන්නේ රුපියල් දෙකෝටි පනස්‌ අට ලක්‍ෂයක්‌ පමණක්‌ යෑයිද එම වාර්තාවේ සඳහන්ව ඇත.

සිංහල මාධ්‍ය පෙළපොත් 3,25,000 ක්‌, දෙමළ මාධ්‍ය 1,20,000 ක්‌ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය 60,000 ක්‌ වශයෙන් මුද්‍රණය කර තිබිණි.

දැනට පවතින පෙළ පොත් වෙනුවට මෙවැනි කෘත්‍රිම කඩදාසියෙන් පෙළ පොත් භාවිතා කිරීමේ ඉල්ලීමක්‌ හෝ අවශ්‍යතාවක්‌ ඉදිරිපත් කර තිබූ බවට සාක්‍ෂි ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවලින් අනාවරණය නොවූ බවද දැනට පවතින පෙළ පොත්වල ගුණාත්මක භාවය සහ කල් පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් වූ බවට සාක්‍ෂි නොවූ බවද විගණකාධිපති වාර්තාව සඳහන් කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.