මංගලගේ ඩෑෂ් පාර සාර්ථකයි! රටේ බර හෑල්ලුයි!

mangala samaraweeraමුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස වැඩ භාරගත් දින සිට මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයා සිදුකරනු ලබන ආර්ථික වැඩපිළිවෙලෙහි වෙනස්කම් හා පවත්වාගෙන යන ආර්ථික තුලනාත්මක ක්‍රමවේදය තුලින් රටේ වියදම් පියවා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන ආර්ථිකයක් රට තුළ නිර්මාණය වෙමින් පවතින බව දත්ත පෙන්වා දෙයි.

ඒ අනුව 2018 වසරේ දී රජයේ ජංගම ගිණුමේ අතිරික්තයක් පෙන්නුම් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර ඒ අනුව රාජ්‍ය ආදායමෙන් සියලුම පුනරාවර්තන වියදම් ආවරණ කිරීමට රජයට හැකි වනු ඇත.

මේ අතර සමස්ත රාජ්‍ය ආදායම 2017 දී 13.8% දක්වා වැඩි වී ඇත. රජයේ බදු ආදායම 2016 පැවැති දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 12.3% සිට 2017 12.6% දක්වා ඉහල ගොස් පවතී

එසේම 2017 අවසන් වන විට විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඇඩො බිලියන 8ක් ලෙස වාර්තා විය. මෙය හය මසක ආනයන අවශ්‍යතා සඳහා මෙරටට ප්‍රමාණවත් වේ.

1992න් පසුව ප්‍රථම වතාවට 2017 වසරේ දී රජයේ ප්‍රථමික ගිණුමේ ශේෂයෙහි අතිරික්තයක් වාර්තා විය. එය තව දුරටත් මැදි කාලීනව වැඩි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව 2017 වසර වන විට ඉහළ මැදි ආදායම් රටක් වශයෙන් පත් වූ විය. ඒක පුද්ගල ජාතික ආදායම (GNI) ඇඩො. 3956 දක්වා (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය අනුව ඒක පුද්ගල ආදායම ඇඩො 4065) වැඩි විය. 2010 වසරේදී 8.9% ක්ව පැවති දරිද්‍රතා දර්ශකය 2016 දී 4.1%ට අඩු විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.