මංගලට රූපවාහිනී අභ්‍යාස ආයතනය අහිමි වෙයි

mangalaඅමාත්‍යවරුන්ට අයත් විෂයපථයන් ගැසට් කිරීමේදී, මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාට හිමිවිය යුතු ඇතැම් ආයතන ඔහුට ලබා නොදී ඒවා තමන්ගේ පාලනය යටතේ පවත්වාගෙන යෑමට හැකිවන පරිදි ගැසට් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ගත් උත්හසාහයේ ප්‍රතිපලයක් ලෙසින් එහි සභාපති විමුක්ති ජයසුන්දර ඉල්ලා අස්වීමට යන බව වාර්තාවේ.

ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේ සභාපති සරත් කෝන්ගහගේ යන පුද්ගලයාගේ පුත්‍රයා රුපවාහිනී අභ්‍යාස ආයතනයේ ප්‍රධානියා ලෙස පත්කිරීමටදතීරණය කොට ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

විෂය පථයන් ගැසට් කිරීමේ දී මංගල සමරවීර අමාත්‍යවරයාට ආයතන කිහිපයක් අහිමිවීමට නියමිතව ඇතැයි වාර්තා විය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.